Il-Monument tal-Fgura f'salib it-toroq ta' Triq Hompesch,Triq Bormla u Triq il-Karmnu.
Il-Monument tal-Fgura f'salib it-toroq ta' Triq Hompesch,Triq Bormla u Triq il-Karmnu.

FGURA - MALTA


Informazzjoni fuq il-belt fejn noqghod

Ghadni qed nahdem,fuq din il-pagna ghaldaqstant hudu ftit pacenzja sakemm inlesthua. Napprezza kull kumment kostruttiv li ghandkhom sabiex intejjieba.
I am working on an English translation of these pages about my Home time, so please have a little patience.

Grazzi

Lawrence Attard BezzinaInformazzjoni dwar il-Fgura
Kazini Pulitici, Edukazzjoni u Religjon
Kunsill Lokali Ghal Fgura
Rikrejazzjoni u Gonna
Festa u l-Fgura llum


This page is best viewed with Netscape 2.
Last Updated : 16/10/96